Informații juridice

Definiții

 

Client : orice persoană fizică profesionistă sau capabilă, în sensul articolelor 1123 și următoarele din Codul civil, sau persoană juridică, care vizitează Site-ul care face obiectul prezentelor condiții generale.
Beneficii și servicii : https://groupestelegramleak.fr/ pune la dispoziția clienților :

Cuprins : Toate elementele care constituie informațiile prezente pe site, în special texte - imagini - videoclipuri.

Informații pentru clienți : Denumite în continuare "informații", care corespund tuturor datelor cu caracter personal care pot fi deținute de către https://groupestelegramleak.fr/ pentru gestionarea contului dumneavoastră, gestionarea relațiilor cu clienții și în scopuri de analiză și statistică.

Utilizator : Utilizatorul de internet care se conectează și utilizează site-ul menționat mai sus.

Informații personale : "Informațiile care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică" (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Termenii "date cu caracter personal", "persoana vizată", "subcontractant" și "date sensibile" au înțelesul definit de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679)

 

1. Prezentarea site-ului.

 

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului sunt informați că https://groupestelegramleak.fr/ identitatea diferitelor părți implicate în punerea în aplicare și monitorizarea acestuia:

Proprietar : GroupesTelegramLeaks - Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper
Responsabil de publicare : GrupuriTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Persoana responsabilă de publicare este o persoană fizică sau juridică.
Webmaster : GrupuriTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Gazda ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Responsabil cu protecția datelor : GrupuriTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr

Anunțurile legale sunt preluate din modelul propus de către generator gratuit de anunțuri juridice pentru un site web

 

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

 

Site-ul constituie o operă intelectuală protejată de dispozițiile Codului proprietății intelectuale și de reglementările internaționale aplicabile. Clientul nu poate în niciun fel să reutilizeze, să transfere sau să exploateze în nume propriu toate sau o parte din elementele sau lucrările site-ului.

Utilizarea site-ului https://groupestelegramleak.fr/ implică acceptarea deplină și completă a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului https://groupestelegramleak.fr/ sunt, prin urmare, invitați să le consulte în mod regulat.

În mod normal, acest site web este accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere pentru întreținere tehnică poate fi decisă de către https://groupestelegramleak.fr/care se va strădui apoi să informeze în prealabil utilizatorii cu privire la datele și orele de intervenție. Site-ul https://groupestelegramleak.fr/ este actualizată periodic de către https://groupestelegramleak.fr/ responsabil. În același mod, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a lua cunoștință de ele.

 

3. Descrierea serviciilor furnizate.

 

Site-ul https://groupestelegramleak.fr/ este de a furniza informații despre toate activitățile companiei. https://groupestelegramleak.fr/ se străduiește să furnizeze pe site https://groupestelegramleak.fr/ informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, fie că sunt cauzate de ea însăși, fie de partenerii terți care furnizează informațiile.

Toate informațiile de pe site-ul web https://groupestelegramleak.fr/ sunt oferite doar cu titlu informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site https://groupestelegramleak.fr/ nu sunt exhaustive. Acestea sunt oferite sub rezerva modificărilor care au fost aduse de la punerea lor online.

 

4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

 

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru orice daune materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul utilizând echipamente recente, fără viruși și cu browser-ul actualizat de ultimă generație. https://groupestelegramleak.fr/ este găzduită de un furnizor de servicii din Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679)

Obiectivul este de a oferi un serviciu care să asigure cea mai bună rată de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, în special în scopul întreținerii, al îmbunătățirii infrastructurilor sale, în cazul unei defecțiuni a infrastructurilor sale sau dacă serviciile generează un trafic considerat anormal.

https://groupestelegramleak.fr/ iar gazda nu poate fi trasă la răspundere în caz de funcționare defectuoasă a rețelei de internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și telefonice, în special în caz de congestie a rețelei care împiedică accesul la server.

 

5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea.

 

https://groupestelegramleak.fr/ este titularul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare a tuturor elementelor accesibile pe site-ul web, în special a textelor, imaginilor, graficii, logo-urilor, videoclipurilor, pictogramelor și sunetelor. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția autorizației prealabile scrise a : https://groupestelegramleak.fr/.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca reprezentând o contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

 

6. Limitarea răspunderii.

 

https://groupestelegramleak.fr/ acționează în calitate de editor al site-ului. https://groupestelegramleak.fr/ este responsabil pentru calitatea și veridicitatea conținutului pe care îl publică.

https://groupestelegramleak.fr/ nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele directe și indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în timpul accesării site-ului web https://groupestelegramleak.fr/Acest lucru poate rezulta fie din utilizarea unui echipament care nu respectă specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unei erori sau a unei incompatibilități.

https://groupestelegramleak.fr/ nu poate fi trasă la răspundere pentru daune indirecte (cum ar fi pierderea de piață sau pierderea de oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului https://groupestelegramleak.fr/. Utilizatorii au la dispoziție zone interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact). https://groupestelegramleak.fr/ își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, https://groupestelegramleak.fr/ își rezervă, de asemenea, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, insultător, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii etc.).

 

7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

 

Clientul este informat cu privire la reglementările privind comunicarea de marketing, legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în economia digitală, legea privind protecția datelor din 06 august 2004, precum și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

 

7.1 Persoanele responsabile pentru colectarea datelor cu caracter personal

 

Pentru datele cu caracter personal colectate în contextul creării contului personal al Utilizatorului și al navigării acestuia pe Site, persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: TelegramLeaksGroups. https://groupestelegramleak.fr/este reprezentată de TelegramLeaks Group, reprezentantul său legal

În calitate de operator al datelor pe care le colectează, https://groupestelegramleak.fr/ se angajează să respecte dispozițiile legale în vigoare. În special, este responsabilitatea Clientului să stabilească scopurile prelucrării datelor sale, să furnizeze prospecților și clienților săi, odată ce a fost obținut consimțământul acestora, informații complete privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să mențină un registru de prelucrare în conformitate cu realitatea. Ori de câte ori https://groupestelegramleak.fr/ prelucrează date cu caracter personal, https://groupestelegramleak.fr/ ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și relevanța datelor cu caracter personal pentru scopurile în care urmează a fi utilizate https://groupestelegramleak.fr/ le tratează.

 

7.2 Scopul datelor colectate

 

https://groupestelegramleak.fr/ poate prelucra toate sau o parte din date:

 • pentru a permite navigarea pe site și gestionarea și urmărirea serviciilor comandate de utilizator: date de conectare și de utilizare a site-ului, facturare, istoric al comenzilor etc.
 • pentru a preveni și a lupta împotriva fraudei informatice (spamming, hacking...): echipamentul informatic utilizat pentru navigare, adresa IP, parola (hașurată)
 • pentru a îmbunătăți navigarea pe site: date de conectare și de utilizare
 • să efectueze sondaje de satisfacție voluntare privind https://groupestelegramleak.fr/ adresa de e-mail
 • pentru realizarea campaniilor de comunicare (sms, e-mail): număr de telefon, adresă de e-mail

https://groupestelegramleak.fr/ nu vinde datele dvs. personale, care, prin urmare, sunt utilizate doar în scopuri statistice și analitice.

 

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție

 

În conformitate cu reglementările europene în vigoare, utilizatorii de https://groupestelegramleak.fr/ au următoarele drepturi:

 • dreptul de acces (art. 15 RGPD) și de rectificare (art. 16 RGPD), de actualizare, de completare a datelor Utilizatorilor dreptul de blocare sau de ștergere a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (art. 17 RGPD), atunci când acestea sunt inexacte, incomplete, echivoce, neactualizate sau a căror colectare, utilizare, comunicare sau stocare este interzisă
 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment (articolul 13-2c din RGPD)
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor utilizatorilor (articolul 18 din RGPD)
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor utilizatorilor (articolul 21 din RGPD)
 • dreptul la portabilitatea datelor furnizate de utilizatori, în cazul în care aceste date fac obiectul unei prelucrări automatizate bazate pe consimțământul acestora sau pe un contract (articolul 20 din RGPD)
 • dreptul de a stabili soarta datelor utilizatorilor după decesul acestora și de a alege cui să le transmită https://groupestelegramleak.fr/ vor trebui să comunice (sau nu) datele lor unei terțe părți pe care au desemnat-o în prealabil

De îndată ce https://groupestelegramleak.fr/ are cunoștință de decesul unui utilizator și în absența unor instrucțiuni din partea utilizatorului, https://groupestelegramleak.fr/ se angajează să distrugă datele sale, cu excepția cazului în care păstrarea acestora este necesară în scopuri probatorii sau pentru a îndeplini o obligație legală.

În cazul în care utilizatorul dorește să știe cum să https://groupestelegramleak.fr/ utilizarea datelor sale cu caracter personal, să ceară rectificarea acestora sau să se opună prelucrării lor, utilizatorul poate contacta https://groupestelegramleak.fr/ în scris la următoarea adresă

Grupurile TelegramLeaks - DPO, Grupurile TelegramLeaks
Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper.

În acest caz, utilizatorul trebuie să indice datele cu caracter personal pe care ar dori să le aibă https://groupestelegramleak.fr/ să corecteze, să actualizeze sau să șteargă datele, identificându-se cu precizie cu o copie a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Cererile de ștergere a datelor cu caracter personal vor fi supuse obligațiilor impuse de https://groupestelegramleak.fr/ prin lege, în special în ceea ce privește conservarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, utilizatorii de https://groupestelegramleak.fr/ poate depune o plângere la autoritățile de supraveghere, în special la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Nepublicarea datelor cu caracter personal

 

https://groupestelegramleak.fr/ nu prelucrează, nu găzduiește și nu transferă informațiile colectate despre clienții săi într-o țară din afara Uniunii Europene sau recunoscută ca fiind "neadecvată" de către Comisia Europeană, fără o notificare prealabilă a clientului. Cu toate acestea, https://groupestelegramleak.fr/ rămâne liberă să își aleagă subcontractanții tehnici și comerciali, cu condiția ca aceștia să ofere garanții suficiente în ceea ce privește cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679).

https://groupestelegramleak.fr/ se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea informațiilor și, în special, pentru a se asigura că acestea nu sunt comunicate unor persoane neautorizate. Cu toate acestea, în cazul în care un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea informațiilor Clientului este adus în atenția https://groupestelegramleak.fr/Acesta din urmă trebuie să informeze clientul în cel mai scurt timp posibil și să îl informeze cu privire la măsurile corective luate. În plus, în cadrul https://groupestelegramleak.fr/ nu colectează niciun fel de "date sensibile".

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi prelucrate de către filialele https://groupestelegramleak.fr/ și subcontractanților (furnizori de servicii), exclusiv în scopul realizării obiectivelor prezentei politici.

În limitele atribuțiilor lor respective și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane susceptibile de a avea acces la datele Utilizatorilor de https://groupestelegramleak.fr/ sunt în principal agenții noștri de servicii pentru clienți.

 

 

8. Notificarea incidentului

 

În ciuda eforturilor noastre, nicio metodă de transmitere pe internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta o securitate absolută. În cazul în care luăm cunoștință de o încălcare a securității, vom notifica utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de raportare a incidentelor țin cont de obligațiile noastre legale, fie la nivel național, fie la nivel european. Ne angajăm să ne ținem clienții pe deplin informați cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le furnizăm toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să își îndeplinească propriile obligații de raportare reglementară.

Nu există informații personale ale utilizatorului site-ului https://groupestelegramleak.fr/ este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terțe părți. Doar asumarea achiziției de https://groupestelegramleak.fr/ și drepturile sale ar permite transmiterea acestor informații către eventualul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat la aceeași obligație de păstrare și modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului. https://groupestelegramleak.fr/.

Securitate

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal și a datelor personale privind sănătatea, https://groupestelegramleak.fr/ utilizează rețele protejate prin caracteristici standard, cum ar fi firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parole.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, https://groupestelegramleak.fr/să ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.

 

9. Legături hipertext, cookie-uri și etichete de internet

 

Site-ul https://groupestelegramleak.fr/ conține o serie de hyperlink-uri către alte site-uri, stabilite cu permisiunea celor de la https://groupestelegramleak.fr/. Cu toate acestea, https://groupestelegramleak.fr/ nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, în consecință, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Cu excepția cazului în care decideți să dezactivați modulele cookie, acceptați că site-ul le poate utiliza. Puteți dezactiva aceste module cookie în orice moment și în mod gratuit, utilizând opțiunile de dezactivare care vă sunt oferite și care sunt amintite mai jos, știind că acest lucru poate reduce sau împiedica accesul la toate sau la o parte din serviciile oferite de site.

 

 

9.1. "COOKIES

 

Un "cookie" este un mic fișier de informații trimis către browserul utilizatorului și stocat în terminalul utilizatorului (de exemplu, computer, smartphone), (denumit în continuare "cookie"). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al utilizatorului, furnizorul de servicii de internet al utilizatorului, sistemul de operare al utilizatorului, precum și data și ora accesării. Cookie-urile nu vor afecta în niciun fel terminalul utilizatorului.

https://groupestelegramleak.fr/ este de natură să prelucreze informațiile privind vizita utilizatorului pe site, cum ar fi paginile consultate și căutările efectuate. Aceste informații permit https://groupestelegramleak.fr/ pentru a îmbunătăți conținutul site-ului și navigarea utilizatorului.

Deoarece modulele cookie facilitează navigarea și/sau furnizarea serviciilor oferite de site, utilizatorul poate configura browserul său pentru a putea decide dacă le acceptă sau nu, astfel încât modulele cookie să fie înregistrate în terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, fie în mod sistematic, fie în funcție de expeditorul lor. Utilizatorul poate, de asemenea, să își configureze softul de navigare astfel încât acceptarea sau respingerea Cookie-urilor să fie propusă din când în când, înainte ca un Cookie să fie înregistrat în terminalul său. https://groupestelegramleak.fr/ informează utilizatorul că, în acest caz, este posibil să nu fie disponibile toate funcționalitățile programului său de navigare.

În cazul în care utilizatorul refuză stocarea modulelor cookie în terminalul sau în browserul său sau dacă le șterge pe cele stocate acolo, utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe site pot fi limitate. Acest lucru ar putea fi valabil și în cazul în care https://groupestelegramleak.fr/ sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu poate recunoaște, din motive de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, limba și setările de afișare sau țara din care terminalul pare a fi conectat la internet.

Dacă este cazul, https://groupestelegramleak.fr/ își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a site-ului și a serviciilor eventual propuse de către https://groupestelegramleak.fr/(i) refuzul cookie-urilor de către utilizator (ii) imposibilitatea utilizatorului de a https://groupestelegramleak.fr/ să salveze sau să consulte cookie-urile necesare pentru funcționarea lor, la alegerea utilizatorului. Pentru gestionarea modulelor cookie și a opțiunilor utilizatorului, configurația fiecărui browser este diferită. Aceasta este descrisă în meniul de ajutor al browserului, care va arăta modul în care utilizatorul își poate modifica dorințele privind modulele cookie.

În orice moment, utilizatorul poate alege să își exprime și să își modifice dorințele în ceea ce privește cookie-urile. https://groupestelegramleak.fr/ poate utiliza, de asemenea, serviciile unor furnizori externi de servicii pentru a o ajuta să colecteze și să proceseze informațiile descrise în această secțiune.

În cele din urmă, făcând clic pe pictogramele rețelelor sociale Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus de pe site-ul https://groupestelegramleak.fr/ sau în aplicația sa mobilă și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea de cookie-uri prin continuarea navigării pe site-ul web sau pe aplicația mobilă a https://groupestelegramleak.fr/Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus pot plasa, de asemenea, cookie-uri pe terminalele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt depuse pe terminalele dumneavoastră numai dacă vă dați acordul, continuând navigarea pe site-ul web sau pe aplicația mobilă a https://groupestelegramleak.fr/. Cu toate acestea, utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru https://groupestelegramleak.fr/ depozitează acest tip de cookie.

 

Articolul 9.2. TAGS INTERNET

 

https://groupestelegramleak.fr/ poate utiliza ocazional balize web (cunoscute și sub numele de "tag-uri", etichete de acțiune, GIF-uri de un singur pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu la unu) și le poate implementa prin intermediul unui partener de analiză web care poate fi localizat (și, prin urmare, poate stoca informații despre acestea, inclusiv adresa IP a utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste etichete sunt plasate atât în reclamele online care permit utilizatorilor să acceseze site-ul, cât și pe diferitele pagini ale site-ului.

Această tehnologie permite https://groupestelegramleak.fr/ pentru a evalua reacțiile vizitatorilor la site și eficiența acțiunilor sale (de exemplu, numărul de deschideri ale unei pagini și informațiile consultate), precum și utilizarea acestui site de către utilizator.

Furnizorul extern de servicii poate colecta informații despre vizitatorii site-ului și alte site-uri web prin intermediul acestor balize, poate compila rapoarte privind activitatea site-ului pentru https://groupestelegramleak.fr/și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului.

 

 

10. Legea aplicabilă și jurisdicția.

 

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului https://groupestelegramleak.fr/ se supune legislației franceze. Cu excepția cazurilor în care legea nu permite acest lucru, competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Brest.