Oikeudelliset tiedot

Määritelmät

 

Asiakas : siviililain 1123 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitettu ammattimainen tai pätevä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vierailee näiden yleisten ehtojen kohteena olevalla sivustolla.
Edut ja palvelut : https://groupestelegramleak.fr/ asettaa asiakkaiden saataville :

Sisältö : Kaikki sivustolla olevat tiedot, erityisesti tekstit, kuvat ja videot.

Asiakastiedot : Jäljempänä 'tiedot', jotka vastaavat kaikkia henkilötietoja, jotka voivat olla seuraavien tahojen hallussa https://groupestelegramleak.fr/ tilisi hallintaan, asiakassuhteiden hallintaan sekä analyysi- ja tilastointitarkoituksiin.

Käyttäjä : Internetin käyttäjä, joka muodostaa yhteyden edellä mainittuun sivustoon ja käyttää sitä.

Henkilökohtaiset tiedot : "Tiedot, jotka missä tahansa muodossa, suoraan tai välillisesti, mahdollistavat niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat" (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 §).

Käsitteillä "henkilötiedot", "rekisteröity", "alihankkijana toimiva henkilötietojen käsittelijä" ja "arkaluonteiset tiedot" on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: N:o 2016-679) mukainen merkitys.

 

1. Verkkosivuston esittely.

 

Digitaalitalouden luottamuksesta 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §:n mukaisesti verkkosivuston käyttäjille ilmoitetaan, että https://groupestelegramleak.fr/ sen täytäntöönpanoon ja seurantaan osallistuvien eri osapuolten henkilöllisyys:

Omistaja : GroupesTelegramLeaks - Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper 29000 Quimper
Julkaisusta vastaava : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Julkaisemisesta vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Webmaster : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Isäntä ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Tietosuojavastaava : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr

Oikeudelliset ilmoitukset on otettu mallia, jota on ehdottanut ilmainen oikeudellinen ilmoitus generaattori verkkosivuilla

 

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.

 

Sivusto on immateriaalioikeuslain ja sovellettavien kansainvälisten säännösten suojaama henkinen teos. Asiakas ei saa millään tavoin käyttää uudelleen, siirtää tai hyödyntää omaan lukuunsa kaikkia tai osaa Sivuston elementeistä tai teoksista.

Sivuston käyttö https://groupestelegramleak.fr/ merkitsee jäljempänä kuvattujen yleisten käyttöehtojen täydellistä ja täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, sivuston käyttäjille https://groupestelegramleak.fr/ pyydetään sen vuoksi kuulemaan niitä säännöllisesti.

Tämä verkkosivusto on normaalisti käyttäjien käytettävissä kaikkina aikoina. Keskeytyksestä teknisen huollon vuoksi voi kuitenkin päättää seuraava taho https://groupestelegramleak.fr/joka pyrkii ilmoittamaan käyttäjille etukäteen toimenpiteiden päivämäärät ja kellonajat. Verkkosivusto https://groupestelegramleak.fr/ päivittää säännöllisesti https://groupestelegramleak.fr/ vastuussa. Samoin oikeudellisia ilmoituksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne sitovat kuitenkin käyttäjää, jota kehotetaan tutustumaan niihin mahdollisimman usein ja ottamaan ne huomioon.

 

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

 

Verkkosivusto https://groupestelegramleak.fr/ on antaa tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta. https://groupestelegramleak.fr/ pyrkii tarjoamaan sivustolla https://groupestelegramleak.fr/ mahdollisimman tarkat tiedot. Se ei kuitenkaan ole vastuussa päivityksessä olevista puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, jotka johtuvat sen tai tietoja toimittavien kolmansien osapuolten aiheuttamista puutteista.

Kaikki verkkosivustolla olevat tiedot https://groupestelegramleak.fr/ on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi sivustolla olevat tiedot https://groupestelegramleak.fr/ eivät ole tyhjentäviä. Ne annetaan sillä varauksella, että niihin on tehty muutoksia sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

 

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusrajoitukset.

 

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa. Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusilla laitteilla, joissa ei ole viruksia ja joissa on uusimman sukupolven päivitetty selain. https://groupestelegramleak.fr/ jota isännöi palveluntarjoaja Euroopan unionissa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: nro 2016-679) säännösten mukaisesti.

Tavoitteena on tarjota palvelu, joka takaa parhaan saavutettavuuden. Isäntä varmistaa palvelun jatkuvuuden 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Se pidättää kuitenkin oikeuden keskeyttää isännöintipalvelun mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, erityisesti ylläpitotarkoituksiin, infrastruktuuriensa parantamiseksi, infrastruktuuriensa vikaantuessa tai jos palvelut tuottavat epätavalliseksi katsottua liikennettä.

https://groupestelegramleak.fr/ ja isäntä ei ole vastuussa Internet-verkon, puhelinlinjojen tai tietokone- ja puhelinlaitteiden toimintahäiriöistä, erityisesti jos verkon ruuhkautuminen estää pääsyn palvelimelle.

 

5. Teollis- ja tekijänoikeudet ja väärentäminen.

 

https://groupestelegramleak.fr/ on immateriaalioikeuksien omistaja, ja sillä on käyttöoikeudet kaikkiin verkkosivustolla saatavilla oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoihin, videoihin, kuvakkeisiin ja ääniin. Sivuston kaikkien tai joidenkin osien jäljentäminen, esittäminen, muuttaminen, julkaiseminen, mukauttaminen, riippumatta käytetyistä keinoista tai menetelmistä, on kielletty, ellei siihen ole etukäteen saatu kirjallista lupaa : https://groupestelegramleak.fr/.

Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi, ja siitä nostetaan syyte teollis- ja tekijänoikeuslain L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen säännösten mukaisesti.

 

6. Vastuun rajoitukset.

 

https://groupestelegramleak.fr/ toimii sivuston julkaisijana. https://groupestelegramleak.fr/ on vastuussa julkaisemansa sisällön laadusta ja totuudenmukaisuudesta.

https://groupestelegramleak.fr/ ei ole vastuussa käyttäjän laitteille verkkosivuston käytön yhteydessä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. https://groupestelegramleak.fr/Tämä voi johtua joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä 4 kohdassa mainittuja eritelmiä, tai vian tai yhteensopimattomuuden ilmenemisestä.

https://groupestelegramleak.fr/ ei voida pitää vastuullisena välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat palvelun käytöstä https://groupestelegramleak.fr/. Käyttäjät voivat käyttää interaktiivisia alueita (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteystietoalueella). https://groupestelegramleak.fr/ pidättää itsellään oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaikki tähän tilaan lähetetty sisältö, joka on ristiriidassa Ranskassa sovellettavan lainsäädännön ja erityisesti tietosuojaa koskevien säännösten kanssa. Tarvittaessa, https://groupestelegramleak.fr/ pidättää myös oikeuden asettaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen erityisesti rasistisista, loukkaavista, herjaavista tai pornografisista viesteistä, riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuvat jne.).

 

7. Henkilötietojen hallinta.

 

Asiakas on tietoinen markkinointiviestintää koskevista säännöksistä, 21. kesäkuuta 2014 annetusta laista luottamuksesta digitaaliseen talouteen, 06. elokuuta 2004 annetusta tietosuojalainsäädännöstä sekä yleisestä tietosuoja-asetuksesta (RGPD: n° 2016-679).

 

7.1 Henkilötietojen keräämisestä vastaavat henkilöt

 

Käyttäjän henkilökohtaisen tilin luomisen ja sivustolla liikkumisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on: TelegramLeaksGroups. https://groupestelegramleak.fr/jota edustaa TelegramLeaks Group, sen laillinen edustaja

keräämiensä tietojen rekisterinpitäjänä, https://groupestelegramleak.fr/ sitoutuu noudattamaan voimassa olevia säännöksiä. Asiakkaan vastuulla on erityisesti määritellä tietojenkäsittelynsä tarkoitukset, antaa potentiaalisille ja asiakkaille heidän suostumuksensa saatuaan täydelliset tiedot heidän henkilötietojensa käsittelystä ja ylläpitää rekisteriä todellisuuden mukaisesta käsittelystä. Aina kun https://groupestelegramleak.fr/ käsittelee henkilötietoja, https://groupestelegramleak.fr/ toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden niiden käyttötarkoitusten kannalta, joihin niitä käytetään https://groupestelegramleak.fr/ kohtelee heitä.

 

7.2 Kerättyjen tietojen tarkoitus

 

https://groupestelegramleak.fr/ voi käsitellä kaikki tiedot tai osan niistä:

 • Sivuston selaamisen ja käyttäjän tilaamien palvelujen hallinnan ja jäljitettävyyden mahdollistamiseksi: yhteystiedot ja sivuston käyttö, laskutus, tilaushistoria jne.
 • tietokonepetosten (roskapostitus, hakkerointi...) estämiseksi ja torjumiseksi: navigointiin käytetty tietokonelaitteisto, IP-osoite, salasana (hashed).
 • sivuston navigoinnin parantaminen: yhteys- ja käyttötiedot
 • tehdä vapaaehtoisia tyytyväisyyskyselyjä https://groupestelegramleak.fr/ sähköpostiosoite
 • viestintäkampanjoiden toteuttamiseksi (tekstiviestit, sähköposti): puhelinnumero, sähköpostiosoite.

https://groupestelegramleak.fr/ ei myy henkilötietojasi, joten niitä käytetään ainoastaan tilastollisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin.

 

7.3 Oikeus tutustua tietoihin, oikaista ne ja vastustaa niitä

 

Voimassa olevien EU:n säädösten mukaisesti käyttäjät, jotka ovat https://groupestelegramleak.fr/ on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy tietoihin (RGPD:n 15 artikla) ja oikeus oikaista (RGPD:n 16 artikla), päivittää ja täydentää käyttäjien tietoja oikeus estää tai poistaa käyttäjien henkilötiedot (RGPD:n 17 artikla), kun ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä, moniselitteisiä tai vanhentuneita tai kun niiden kerääminen, käyttö, välittäminen tai tallentaminen on kielletty.
 • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan c alakohta).
 • oikeus rajoittaa käyttäjien tietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla).
 • oikeus vastustaa käyttäjien tietojen käsittelyä (GDPR 21 artikla).
 • oikeus käyttäjien toimittamien tietojen siirrettävyyteen, jos kyseisiä tietoja käsitellään automatisoidusti käyttäjien suostumuksen tai sopimuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).
 • oikeus päättää käyttäjien tietojen kohtalosta heidän kuolemansa jälkeen ja valita, kenelle tiedot luovutetaan. https://groupestelegramleak.fr/ heidän on toimitettava (tai olla toimittamatta) tietonsa kolmannelle osapuolelle, jonka he ovat aiemmin nimenneet.

Heti kun https://groupestelegramleak.fr/ on tietoinen Käyttäjän kuolemasta ja jos Käyttäjä ei ole antanut ohjeita, https://groupestelegramleak.fr/ sitoutuu tuhoamaan tietonsa, paitsi jos niiden säilyttäminen on tarpeen todisteellisista syistä tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Jos käyttäjä haluaa tietää, miten https://groupestelegramleak.fr/ käyttää henkilötietojaan, pyytää niiden oikaisemista tai vastustaa niiden käsittelyä, käyttäjä voi ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin https://groupestelegramleak.fr/ kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen

TelegramLeaks-ryhmät - TVH, TelegramLeaks-ryhmät
Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper.

Tässä tapauksessa käyttäjän on ilmoitettava ne henkilötiedot, jotka hän haluaisi saada https://groupestelegramleak.fr/ oikaista, päivittää tai poistaa tiedot ilmoittamalla henkilöllisyytensä tarkasti henkilöllisyystodistuksen (henkilökortin tai passin) kopiolla.

Henkilötietojen poistamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan seuraavia velvoitteita https://groupestelegramleak.fr/ lakisääteisesti, erityisesti asiakirjojen säilyttämisen tai arkistoinnin osalta. Lopuksi, Käyttäjät https://groupestelegramleak.fr/ voi tehdä valituksen valvontaviranomaisille, erityisesti CNIL:lle (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Henkilötietojen salassapito

 

https://groupestelegramleak.fr/ ei käsittele, isännöi tai siirrä asiakkaistaan kerättyjä tietoja Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai Euroopan komission "riittämättömäksi" katsomaan maahan ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Kuitenkin, https://groupestelegramleak.fr/ voi vapaasti valita tekniset ja kaupalliset alihankkijansa edellyttäen, että ne tarjoavat riittävät takeet yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: nro 2016-679) vaatimusten noudattamisesta.

https://groupestelegramleak.fr/ sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet tietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä ei luovuteta luvattomille henkilöille. Jos Asiakkaan tietojen eheyteen tai luottamuksellisuuteen vaikuttava tapahtuma kuitenkin tulee seuraavien tahojen tietoon: - Asiakkaan tietojen eheys tai luottamuksellisuus. https://groupestelegramleak.fr/Jälkimmäisen on ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman pian ja ilmoitettava hänelle toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi https://groupestelegramleak.fr/ ei kerää mitään "arkaluonteisia tietoja".

Käyttäjän henkilötietoja voivat käsitellä seuraavat tytäryhtiöt https://groupestelegramleak.fr/ ja alihankkijat (palveluntarjoajat) yksinomaan tämän politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeimmät henkilöt, joilla on todennäköisesti pääsy käyttäjien tietoihin, ovat edellä mainittujen tehtäviensä puitteissa ja edellä mainittuja tarkoituksia varten seuraavat henkilöt https://groupestelegramleak.fr/ ovat pääasiassa asiakaspalvelijoitamme.

 

 

8. Tapahtumailmoitus

 

Parhaista ponnisteluistamme huolimatta mikään internetin välityksellä tapahtuva siirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole täysin turvallinen. Siksi emme voi taata ehdotonta turvallisuutta. Jos saamme tietää tietoturvaloukkauksesta, ilmoitamme siitä asianomaisille käyttäjille, jotta he voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Tapahtumista ilmoittamista koskevissa menettelyissämme otetaan huomioon oikeudelliset velvollisuutemme sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Olemme sitoutuneet pitämään asiakkaamme täysin ajan tasalla kaikista heidän tilinsä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja antamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotka auttavat heitä täyttämään omat lakisääteiset raportointivelvoitteensa.

Ei sivuston käyttäjän henkilötietoja https://groupestelegramleak.fr/ julkaistaan käyttäjän tietämättä, vaihdetaan, siirretään, luovutetaan tai myydään kolmannelle osapuolelle millä tahansa välineellä. Ainoastaan oletus, että ostetaan https://groupestelegramleak.fr/ ja sen oikeudet mahdollistaisivat kyseisten tietojen siirtämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoisi sama tietojen säilyttämistä ja muuttamista koskeva velvoite sivuston käyttäjän osalta. https://groupestelegramleak.fr/.

Turvallisuus

Henkilötietojen ja henkilökohtaisten terveystietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistaminen, https://groupestelegramleak.fr/ käyttää verkkoja, jotka on suojattu tavanomaisilla ominaisuuksilla, kuten palomuureilla, pseudonymisoinnilla, salauksella ja salasanoilla.

Henkilötietoja käsiteltäessä, https://groupestelegramleak.fr/toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

 

9. Hyperlinkit, evästeet ja internet-tunnisteet

 

Sivusto https://groupestelegramleak.fr/ sisältää useita hyperlinkkejä muille sivustoille, jotka on perustettu luvan kanssa https://groupestelegramleak.fr/. Kuitenkin, https://groupestelegramleak.fr/ ei ole mahdollisuutta tarkistaa näin vierailtujen sivustojen sisältöä, eikä se näin ollen ota mitään vastuuta tästä.

Ellet päätä poistaa evästeitä käytöstä, hyväksyt, että sivusto voi käyttää niitä. Voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa maksutta käyttämällä sinulle tarjottuja ja alla mainittuja poistamisvaihtoehtoja, kunhan muistat, että tämä voi vähentää tai estää pääsyn kaikkiin tai osaan sivuston tarjoamista palveluista.

 

 

9.1. "COOKIES

 

Eväste on pieni tiedosto, joka lähetetään Käyttäjän selaimelle ja tallennetaan Käyttäjän päätelaitteeseen (esim. tietokoneeseen tai älypuhelimeen) (jäljempänä "evästeet"). Tämä tiedosto sisältää tietoja, kuten käyttäjän verkkotunnuksen, käyttäjän Internet-palveluntarjoajan, käyttäjän käyttöjärjestelmän sekä käytön päivämäärän ja kellonajan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta millään tavalla.

https://groupestelegramleak.fr/ todennäköisesti käsittelevät käyttäjän tietoja, jotka koskevat hänen vierailuaan sivustolla, kuten vierailtuja sivuja ja tehtyjä hakuja. Näiden tietojen avulla https://groupestelegramleak.fr/ parantaa sivuston sisältöä ja käyttäjän navigointia.

Koska evästeet helpottavat navigointia ja/tai Sivuston tarjoamien palvelujen tarjoamista, Käyttäjä voi määrittää selaimensa niin, että hän voi päättää, hyväksyykö hän evästeet, jotta evästeet tallentuvat päätelaitteeseen tai päinvastoin hylätään joko järjestelmällisesti tai niiden lähettäjän mukaan. Käyttäjä voi myös konfiguroida selainohjelmistonsa siten, että evästeiden hyväksymistä tai hylkäämistä ehdotetaan aika ajoin, ennen kuin eväste todennäköisesti tallennetaan hänen päätelaitteeseensa. https://groupestelegramleak.fr/ ilmoittaa käyttäjälle, että tässä tapauksessa kaikki hänen selainohjelmistonsa toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Jos Käyttäjä kieltää evästeiden tallentamisen päätelaitteeseensa tai selaimeensa tai jos Käyttäjä poistaa evästeet, Käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen navigointinsa ja käyttökokemuksensa Sivustolla voi olla rajoitettua. Näin voi olla myös silloin, kun https://groupestelegramleak.fr/ tai joku sen palveluntarjoajista ei voi teknisen yhteensopivuuden vuoksi tunnistaa päätelaitteen käyttämää selaintyyppiä, kieli- ja näyttöasetuksia tai maata, josta käsin päätelaite näyttää olevan yhteydessä Internetiin.

Tarvittaessa, https://groupestelegramleak.fr/ kieltäytyy kaikesta vastuusta seurauksista, jotka liittyvät Sivuston ja sen mahdollisesti tarjoamien palvelujen heikentyneeseen toimintaan. https://groupestelegramleak.fr/(i) Käyttäjä kieltäytyy evästeiden käytöstä (ii) Käyttäjä ei pysty https://groupestelegramleak.fr/ tallentamaan tai käyttämään evästeitä, jotka ovat välttämättömiä niiden toiminnan kannalta käyttäjän valinnan vuoksi. Evästeiden ja käyttäjän valintojen hallinnan osalta kunkin selaimen asetukset ovat erilaiset. Se on kuvattu selaimen ohjevalikossa, jossa kerrotaan, miten käyttäjä voi muuttaa evästeitä koskevia toiveitaan.

Käyttäjä voi milloin tahansa ilmaista ja muuttaa evästeitä koskevia toiveitaan. https://groupestelegramleak.fr/ voi käyttää myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja auttaakseen sitä keräämään ja käsittelemään tässä jaksossa kuvattuja tietoja.

Lopuksi klikkaamalla Twitterin, Facebookin, Linkedinin ja Google Plus -yhteisöpalveluiden kuvakkeita sivulla 1. https://groupestelegramleak.fr/ tai sen mobiilisovelluksessa, ja jos Käyttäjä on hyväksynyt evästeiden tallettamisen jatkamalla navigointia verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa. https://groupestelegramleak.fr/Twitter, Facebook, Linkedin ja Google Plus voivat myös sijoittaa evästeitä päätelaitteisiisi (tietokone, tabletti, matkapuhelin).

Tämäntyyppisiä evästeitä tallennetaan päätelaitteillesi vain, jos annat siihen suostumuksesi jatkamalla navigointia verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa. https://groupestelegramleak.fr/. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa seuraaviin asioihin https://groupestelegramleak.fr/ tallettaa tämäntyyppisen evästeen.

 

9 artiklan 2 kohta. INTERNET-TÄGIT

 

https://groupestelegramleak.fr/ saattaa toisinaan käyttää web-majakoita (tunnetaan myös nimillä "tagit", toimintatunnisteet, yhden pikselin GIF-tiedostot, selkeät GIF-tiedostot, näkymättömät GIF-tiedostot ja yksi yhteen GIF-tiedostot) ja käyttää niitä web-analytiikkakumppanin kautta, joka saattaa sijaita (ja näin ollen tallentaa tietoja, mukaan lukien Käyttäjän IP-osoite) ulkomailla.

Nämä tunnisteet on sijoitettu sekä verkkomainoksiin, joiden avulla käyttäjät pääsevät sivustolle, että sivuston eri sivuille.

Tämä tekniikka mahdollistaa https://groupestelegramleak.fr/ arvioida kävijöiden reaktioita sivustoon ja sen toimintojen tehokkuutta (esimerkiksi sivun avauskertojen ja katsottujen tietojen määrää) sekä sivuston käyttöä käyttäjän toimesta.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja voi kerätä tietoja Sivuston ja muiden verkkosivustojen kävijöistä näiden majakoiden avulla, laatia raportteja Sivuston toiminnasta seuraavia tarkoituksia varten https://groupestelegramleak.fr/ja tarjota muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja.

 

 

10. Sovellettava laki ja toimivalta.

 

Kaikki sivuston käyttöön liittyvät riidat https://groupestelegramleak.fr/ sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä. Brestin toimivaltaiset tuomioistuimet ovat yksinomaisesti toimivaltaisia, paitsi jos laki ei sitä salli.