Informacje prawne

Definicje

 

Klient : każda profesjonalna lub zdolna osoba fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Stronę będącą przedmiotem niniejszych ogólnych warunków.
Świadczenia i usługi : https://groupestelegramleak.fr/ udostępnia Klientom :

Spis treści : Wszystkie elementy składające się na informacje obecne w Serwisie, w szczególności teksty - obrazy - filmy.

Informacje dla klientów : Zwane dalej "Informacją (Informacjami)", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://groupestelegramleak.fr/ w celu zarządzania Twoim kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik : Internauta łączący się i korzystający z ww. strony.

Dane osobowe : "Informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podprocesor" i "dane wrażliwe" mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR: nr 2016-679)

 

1. Prezentacja strony internetowej.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej są informowani, że https://groupestelegramleak.fr/ tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego realizację i monitorowanie:

Właściciel : GroupesTelegramLeaks - Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper
Odpowiedzialny za publikację : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Host ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Inspektor ochrony danych : GroupsTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr

Informacje prawne pochodzą z modelu zaproponowanego przez darmowy generator not prawnych dla strony internetowej

 

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

 

Strona stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Usługobiorca nie może w żaden sposób ponownie używać, przenosić lub wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów Serwisu.

Korzystanie z witryny https://groupestelegramleak.fr/ oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, użytkownicy strony https://groupestelegramleak.fr/ są zatem zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. O przerwie na konserwację techniczną może jednak zadecydować https://groupestelegramleak.fr/który następnie postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona internetowa https://groupestelegramleak.fr/ jest regularnie aktualizowany przez https://groupestelegramleak.fr/ odpowiedzialny. W ten sam sposób uwagi prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze zapoznawanie się z nimi w celu ich uwzględnienia.

 

3. Opis świadczonych usług.

 

Strona internetowa https://groupestelegramleak.fr/ jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy. https://groupestelegramleak.fr/ stara się zapewnić na stronie https://groupestelegramleak.fr/ jak najdokładniejsze informacje. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, spowodowane przez nią samą lub przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają informacje.

Wszystkie informacje na stronie internetowej https://groupestelegramleak.fr/ są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://groupestelegramleak.fr/ nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu umieszczenia ich w Internecie.

 

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

 

Strona wykorzystuje technologię JavaScript. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego sprzętu, wolnego od wirusów i z najnowszej generacji zaktualizowaną przeglądarką. https://groupestelegramleak.fr/ jest hostowany przez usługodawcę w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR: nr 2016-679)

Celem jest dostarczenie usługi, która zapewni najlepszy wskaźnik dostępności. Gospodarz zapewnia ciągłość swojej usługi przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingowej na możliwie najkrótszy okres, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu usprawnienia swojej infrastruktury, w przypadku awarii swojej infrastruktury lub gdy Usługi generują ruch uznany za nienormalny.

https://groupestelegramleak.fr/ i gospodarz nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności w przypadku przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

 

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

 

https://groupestelegramleak.fr/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, ikon i dźwięków. Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : https://groupestelegramleak.fr/.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

 

https://groupestelegramleak.fr/ pełni rolę wydawcy strony. https://groupestelegramleak.fr/ ponosi odpowiedzialność za jakość i prawdziwość publikowanych przez siebie Treści.

https://groupestelegramleak.fr/ nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej https://groupestelegramleak.fr/Może to wynikać zarówno z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanej w punkcie 4, jak i z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://groupestelegramleak.fr/ nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z https://groupestelegramleak.fr/. Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). https://groupestelegramleak.fr/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, https://groupestelegramleak.fr/ zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

 

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

 

Klient jest poinformowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawy z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawy z dnia 06 sierpnia 2004 r. o ochronie danych osobowych, a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO: nr 2016-679).

 

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

 

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w kontekście tworzenia konta osobistego Użytkownika i jego nawigacji w Serwisie, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: TelegramLeaksGroups. https://groupestelegramleak.fr/jest reprezentowany przez Grupę TelegramLeaks, jej przedstawiciela prawnego

Jako administrator danych, które zbiera, https://groupestelegramleak.fr/ zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, po zebraniu ich zgody, pełnej informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania zgodnie z rzeczywistością. Kiedykolwiek https://groupestelegramleak.fr/ przetwarza Dane Osobowe, https://groupestelegramleak.fr/ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić dokładność i adekwatność Danych Osobowych do celów, do których mają być wykorzystane https://groupestelegramleak.fr/ traktuje ich.

 

7.2 Cel gromadzonych danych

 

https://groupestelegramleak.fr/ może przetwarzać całość lub część danych:

 • w celu umożliwienia przeglądania Strony oraz zarządzania i śledzenia usług zamówionych przez użytkownika: dane dotyczące połączenia i korzystania ze Strony, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spam, hacking...): sprzęt komputerowy używany do nawigacji, adres IP, hasło (hashowane)
 • w celu poprawy nawigacji na Stronie: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • przeprowadzenie dobrowolnych badań satysfakcji na https://groupestelegramleak.fr/ adres e-mail
 • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, email): numer telefonu, adres email

https://groupestelegramleak.fr/ nie sprzedaje Twoich danych osobowych, które w związku z tym są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych i analitycznych.

 

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownicy https://groupestelegramleak.fr/ mają następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników prawo zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 RODO), gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c GDPR)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 GDPR)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 GDPR)
 • prawo do przenoszenia danych podanych przez Użytkowników, w przypadku gdy dane te podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 GDPR)
 • prawo do decydowania o losie danych Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu https://groupestelegramleak.fr/ będą musieli przekazać (lub nie) swoje dane stronie trzeciej, którą wcześniej wyznaczyli

Jak tylko https://groupestelegramleak.fr/ wie o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji ze strony Użytkownika, https://groupestelegramleak.fr/ zobowiązuje się do zniszczenia swoich danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie jest niezbędne dla celów dowodowych lub spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce wiedzieć, jak https://groupestelegramleak.fr/ wykorzystywać swoje Dane Osobowe, żądać ich sprostowania lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, Użytkownik może skontaktować się z https://groupestelegramleak.fr/ w formie pisemnej na następujący adres

Grupy TelegramLeaks - DPO, Grupy TelegramLeaks
Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby mieć https://groupestelegramleak.fr/ poprawiać, aktualizować lub usuwać, dokładnie identyfikując się z kopią dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegały obowiązkom nałożonym na https://groupestelegramleak.fr/ z mocy prawa, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizowania dokumentów. Wreszcie, użytkownicy https://groupestelegramleak.fr/ może złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

 

https://groupestelegramleak.fr/ nie będzie przetwarzać, hostować ani przekazywać Informacji zebranych o swoich Klientach do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Jednak, https://groupestelegramleak.fr/ zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że oferują oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR: nr 2016-679).

https://groupestelegramleak.fr/ zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności, aby nie były one przekazywane osobom nieuprawnionym. Jednakże, jeżeli incydent mający wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta zostanie zgłoszony do https://groupestelegramleak.fr/Musi on jak najszybciej poinformować o tym Klienta i poinformować go o podjętych działaniach naprawczych. Ponadto. https://groupestelegramleak.fr/ nie gromadzi żadnych "wrażliwych danych".

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne od https://groupestelegramleak.fr/ oraz podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W granicach swoich uprawnień i w celach wymienionych powyżej, głównymi osobami mogącymi mieć dostęp do danych Użytkowników https://groupestelegramleak.fr/ to głównie nasi agenci obsługi klienta.

 

 

8. Powiadomienie o incydencie

 

Pomimo naszych najlepszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury zgłaszania incydentów uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem ich konta oraz do dostarczania im wszelkich informacji niezbędnych do pomocy w wypełnianiu ich własnych obowiązków w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej.

Brak danych osobowych użytkownika strony https://groupestelegramleak.fr/ jest publikowany bez wiedzy użytkownika, wymieniany, przekazywany, przydzielany lub sprzedawany na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko założenie zakupu https://groupestelegramleak.fr/ a jego prawa pozwoliłyby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i zmiany danych w odniesieniu do użytkownika strony https://groupestelegramleak.fr/.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, https://groupestelegramleak.fr/ korzysta z sieci chronionych przez standardowe funkcje, takie jak zapory, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Przy przetwarzaniu Danych osobowych, https://groupestelegramleak.fr/podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

9. Linki hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

 

Strona https://groupestelegramleak.fr/ zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą https://groupestelegramleak.fr/. Jednak, https://groupestelegramleak.fr/ nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, a co za tym idzie nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności.

O ile nie zdecydujesz się na dezaktywację plików cookies, akceptujesz, że strona może z nich korzystać. Użytkownik może w każdej chwili i bezpłatnie dezaktywować te pliki cookie, korzystając z oferowanych mu i przywołanych poniżej opcji dezaktywacji, wiedząc, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części Usług oferowanych przez stronę.

 

 

9.1. "COOKIES

 

Plik "cookie" to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany w jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), (dalej "Cookies"). Plik ten zawiera takie informacje jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Pliki cookies nie uszkadzają w żaden sposób terminala Użytkownika.

https://groupestelegramleak.fr/ może przetwarzać informacje o Użytkowniku dotyczące jego wizyty w Serwisie, takie jak przeglądane strony i dokonywane wyszukiwania. Informacje te umożliwiają https://groupestelegramleak.fr/ w celu poprawy zawartości Strony i nawigacji Użytkownika.

Ponieważ Cookies ułatwiają nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji, tak aby Cookies były zapisywane w terminalu lub przeciwnie, aby były odrzucane, w sposób systematyczny lub w zależności od ich nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, aby akceptacja lub odrzucenie Cookies było proponowane co jakiś czas, przed prawdopodobnym zapisem Cookie w jego terminalu. https://groupestelegramleak.fr/ informuje Użytkownika, że w takim przypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcjonalności jego oprogramowania przeglądarkowego.

Jeżeli użytkownik odmówi zapisania Cookies w swoim terminalu lub przeglądarce lub usunie zapisane tam Cookies, informuje się go, że jego nawigacja i doświadczenia na stronie mogą być ograniczone. Może to być również przypadek, gdy https://groupestelegramleak.fr/ lub jeden z jej usługodawców nie może rozpoznać, w celu zapewnienia kompatybilności technicznej, rodzaju przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu.

Jeśli dotyczy, https://groupestelegramleak.fr/ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem funkcjonowania Witryny i usług ewentualnie proponowanych przez https://groupestelegramleak.fr/(i) odmowa przyjęcia Cookies przez Użytkownika (ii) brak możliwości https://groupestelegramleak.fr/ zapisać lub skonsultować Cookies niezbędne do ich działania ze względu na wybór Użytkownika. W przypadku zarządzania plikami Cookies i wyborów Użytkownika, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki, które pokaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące Cookies.

W każdej chwili Użytkownik może wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące Cookies. https://groupestelegramleak.fr/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony sieci społecznościowych Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus na https://groupestelegramleak.fr/ lub w jej aplikacji mobilnej oraz jeżeli Użytkownik zaakceptował deponowanie plików cookies poprzez kontynuowanie nawigacji w Serwisie lub aplikacji mobilnej firmy https://groupestelegramleak.fr/Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również umieszczać pliki cookies na Twoich terminalach (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego typu pliki cookie są umieszczane na Państwa terminalach tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, kontynuując nawigację na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej https://groupestelegramleak.fr/. Użytkownik może jednak w każdej chwili wycofać swoją zgodę na https://groupestelegramleak.fr/ składa ten rodzaj plików cookie.

 

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

 

https://groupestelegramleak.fr/ może od czasu do czasu stosować sygnały nawigacyjne (znane również jako "tagi", tagi akcji, jednopikselowe GIF-y, czyste GIF-y, niewidoczne GIF-y i GIF-y jeden do jednego) i rozmieszczać je za pośrednictwem partnera zajmującego się analizą internetową, który może znajdować się (a zatem przechowywać informacje o nich, w tym adres IP Użytkownika) w obcym kraju.

Tagi te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na poszczególnych stronach Witryny.

Technologia ta pozwala https://groupestelegramleak.fr/ do oceny reakcji odwiedzających na Stronę i skuteczności działań (na przykład liczby otwarć strony i konsultowanych informacji), a także korzystania z tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może gromadzić informacje o osobach odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pośrednictwem tych sygnałów nawigacyjnych, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie dla https://groupestelegramleak.fr/oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu.

 

 

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

 

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://groupestelegramleak.fr/ podlega prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie pozwala, wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom w Brześciu